Biało-czarna grafika przedstawiająca biegnącego mężczyznę

Zarządzanie projektami w sporcie

Wspieramy naszych klientów w realizacji projektów związanych ze sportem. Łączymy wszelkie zagadnienia z tym związane od przygotowania projektu, planowania, harmonogramowania, realizacji,  kontroli oraz  rozliczania zadań.

Jak rozumiemy projekty w sporcie? 

W sporcie czy e-sporcie projekty stanowią pewną część całości realizacji celów danego podmiotu. Niekiedy może to być turniej, który klub lub związek chce zorganizować. Niekiedy może to być realizacja sponsoringu w sport przez konkretny brand. Projektem może też być stworzenie nowej sekcji w danym klubie. 

Takim projektem może też być realizacja kampani reklamowej przy wykorzystaniu sportu lub esportu ze względu na  możliwości jakie dają te dwa obszary. Popularnym w ostatnim czasie jest tworzenie klubów biznesu przy klubach sportowych, które mają na celu zwiększenie ilości pozyskanych sponsorów i partnerów  – to też możemy zaliczyć do realizacji projektu przy podmiocie. 

Wreszcie, stworzenie: klubu sportowego, organizacji e-sportowej, ligi czy związku też traktujemy jako projekt. 


W czym możemy pomóc?

Organizacja ligi, turnieju, eventu sportowego, klubu biznesu, kampani reklamowej, wsparcia w sponsoringu, stworzeniu klubu, stworzeniu organizacji esportowej, zaprojektowania strategii marketingowej, codziennej obsłudze SoMe, zaplanowania strategii komunikacji, wsparcia w pozyskaniu sponsorów i partnerów.

Wypełnij formularz
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Zgoda